Awards

Mr. & Miss Sartaj Of Rajasthan-2017 at jaipur Hilton hotel

Grand Finale of 
Mr. & Miss Sartaj Of Rajasthan-2017 at jaipur Hilton hotel

Organised By:-
Sartaj Events & Film Productions

Winners:-
* Miss Vandana Jain 
* Mr. Ashok Singh Raghav

1st Runner Up:-
* Nikita 
* Ajay Tiwari

2nd Runner Up:-
* Saina Sharma 
* Nishant

Celebrity Judges:-
* Miss Pooja Singh
(Diya Aur Baati Hum Fame & T.V. Actress)

* Mr. Sarosh Khan 
(Actor/Producer)

*MR. Rahul Kapoor
(Actor/Director)